Nenájdete tu žiadne biele plášte ani skúmavky. Aj v mestskom laboratóriu však experimentujeme – nie s chemikáliami, ale s inováciami. Tak ako lieky musia prejsť určitým testovaním, predtým, ako ich doktor môže začať predpisovať širokej verejnosti, aj my sa snažíme inovácie najprv otestovať na menšej vzorke vo forme tzv. pilotných projektov, predtým ako ich zavedieme do praxe v celom meste.

Bratislava je otvorená inováciám a ochotná experimentovať, preto sa nebojí ani nových prístupov, ktoré tieto pilotné projekty často prinášajú.  

Naše rozhodnutia chceme zakladať nielen na pocitoch, ale predovšetkým na dátach

Keď sa stretneme s inováciou  inovácia, ktorú nepoznáme, a nevieme ako sa bude v realite správať, či ako na ňu budú obyvatelia reagovať, miesto unáhlených riešení volíme radšej pilotné projekty. Vďaka nim môžeme zbierať dáta a ďalej ich vyhodnocovať. Umožňujú nám pozorovať reakcie obyvateľov a samotnú úspešnosť a efektivitu daného riešenia. V prípade úspechu vieme, čo máme od danej technológie alebo procesu očakávať a v prípade neúspechu – ktorý sa tiež môže stať – sa môžeme poučiť a v budúcnosti hľadať iné prístupy.  

Využívanie verejnej
a zdieľanej dopravy

Pilotný projekt monitoringu chodcov, cyklistov a ovzdušia

Parkovacie senzory

 

Využívanie verejnej
a zdieľanej dopravy

Využívanie verejnej a zdieľanej dopravy

O projekte

Dopravu v Bratislave považujeme za jednu z kľúčových priorít. Veríme, že každý jeden z vás môže prispieť k zlepšeniu a byť súčasťou pozítívnej zmeny. Zapojte sa aj Vy a ukážte nám , kde a hlavne akým spôsobom sa po Bratislave pohybujete, aby sme vám pri zlepšovaní dopravy mohli vychádzať z reálnych dát obyvateľov hlavného mesta.  

Od októbra spúšťame pilotný projekt v spolupráci so spoločnosťami TransData a Biotron Labs. Po dobu 6 mesiacov bude Ubian prostredníctvom svojej aplikácie zbierať dáta o cestách a formách dopravy svojich užívateľov.
Následne bude Biotron Labs analýzami riešiť zadania hlavného mesta a adresovať najpálčivejšie výzvy v oblasti verejnej dopravy, zdieľanej dopravy, parkovania a cyklodopravy. Aplikácia vie rozoznať, či sa po Bratislave pohybujete autom, autobusom, na bicykli, alebo či idete pešo. Aj tieto informácie budú pre nás veľmi dôležité, aby sme videli, kde majú obyvatelia vo zvyku presadnúť z auta do MHD alebo z MHD na bicykel.  

Dáta o využívaní dopravy nám môžu výrazne pomôcť napríklad aj pri budovaní cyklotrás alebo nových buspruhov. Ak sa nám podarí z dát identifikovať trasy, ktoré každodenne využívajú veľké množstvá cyklistov alebo cestujúcich MHD, stane sa pre nás prioritou vybudovať na danej trase kvalitnú cyklistickú infraštruktúru alebo pomocou zavedenia BUS pruhu zrýchliť a spríjemniť cestu v MHD. Údaje sú samozrejme anonymizované , preto sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe.  

Tento pilotný projekt je bezodplatný a nemá vplyv na rozpočet hlavného mesta. TransData a Biotron Labs ho realizujú iba v spolupráci s hlavným mestom Bratislava a dáta o pohybe cestujúcich nám posiela len v rámci cestovania po meste Bratislava a okolí.  

Ako sa môžem zapojiť a pomôcť zlepšovať verejnú dopravu?

Pokiaľ sa často pohybujete po Bratislave a chcete sa do projektu zapojiť, je potrebné stiahnuť si aplikáciu Ubian a zapnúť si sledovanie polohy v nastaveniach (Môj Ubian -> Nastavenia -> Zlepšenie verejnej dopravy -> ON) 

Snímky obrazovky

Časté otázky o projekte

Dajú sa moje dáta spojiť s mojou osobou? Aké dáta sa zbierajú?

Nie, v žiadnom prípade. V rámci tohto projektu nepoužívame trvalé (perzistentné) identifikátory, takže nie je možné ani priamo, ani nepriamo určiť, o akú osobu sa jedná. Cez aplikáciu Ubian sa zbiera poloha zariadenia, ktorá je priradená len krátkodobému identifikátoru, a teda nevieme vyhodnotiť ani vzorce správania, ani bydlisko zainteresovaných  osôb. Dočasný identifikátor sa používa len na vyhodnotenie konkrétnej cesty (t.j. napr. odkiaľ a kam sa zariadenie presúvalo a aký dopravný prostriedok na to využilo).

Preto hovoríme o anonymizovanom, 
resp. pseudonymizovanom zbere. Bratislava získa  dáta aj v spracovanej – agregovanej – podobe, kde už nie sú použité žiadne identifikátory a tieto dáta sú preto úplne anonymné.

Čo z toho mám?

Svojou účasťou na projekte môžete výrazne prispieť ku zlepšeniu dopravy. Spracované dáta a výsledky dopravných analýz budeme ďalej zdieľať s dopravným podnikom na zlepšenie verejnej dopravy a sekciou dopravy na zlepšenie cyklotrás a parkovísk. Presné dáta môžu okrem iného prispieť aj k lepšiemu plánovaniu liniek a zmenám v cestovnom poriadku.  

Sú moje dáta v bezpečí?

Pri práci s dátami používame najmodernejšie technológie a štandardy práce s nimi. Navyše Ubian pri zbere nevie, že sa jedná o Vaše dáta. Nepoužíva žiadne identifikátory, na základe ktorých by mohli údaje priradiť ku Vašej osobe. Zbierané dáta v surovej podobe nebudú predávať ani šíriť ďalej. K dispozícii pre mesto budú už len spracované a analyzované dáta. 

Môžem zber dát vypnúť?

Samozrejme, zber dát nemôže prebiehať bez Vášho súhlasu. Môžete ho kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach aplikácie. 

Pilotný projekt monitoringu chodcov, cyklistov a ovzdušia

Pilotný projekt monitoringu chodcov, cyklistov a ovzdušia

O projekte

Bratislava chce lepšie poznať toky chodcov a cyklistov na 5 frekventovaných cyklistických a peších trasách vrátane informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia. Tieto informácie nám poslúžia na vyhodnotenie súčasnej situácie, sledovanie trendov počas ročných období a budú slúžiť ako podklad na rozhodovanie do budúcnosti.

Po vyhodnotení možných riešení, má hlavné mesto záujem rozširovať sieť podobných meracích staníc naprieč hlavným mestom.

Aký je náš cieľ?

Hlavný cieľ výzvy je získať informácie o počte chodcov, cyklistov a ich smere prechodu a prejazdu v pravidelných 6 hodinových intervaloch vrátane aktuálnych informácií o kvalite ovzdušia podľa nižšie špecifikovaných snímačov.

 

Parkovacie senzory

Parkovacie senzory

O projekte

Tento pilotný projekt vznikol vďaka spolupráci inovačného tímu, tímu parkovacej politiky a Mestskej polície. V živom mestskom prostredí budeme testovať parkovacie senzory.  

Dáta z týchto senzorov nám pomôžu sledovať obsadenosť a využívanosť vybraných parkovacích miest a pomôžu nám vyhodnotiť účinnosť a vhodnosť nastavených pravidiel parkovania. Podľa nazbieraných dát o využívaní parkovacích miest môžeme napríklad meniť dĺžku povoleného parkovania alebo časové rozpätie, v ktorom tieto pravidlá platia.  

Vám – obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy prinesú zase možnosť skontrolovať si, či sú parkovacie miesta voľné alebo obsadené na diaľku cez internetový prehliadač. Vo vybraných lokalitách môžete využiť aj možnosť navigácie na dané parkovisko cez mobilné navigačné aplikácie.   

Kde môžete senzory nájsť?

Senzory zatiaľ nájdete na 3 miestach:

  • Uršulínska (parkovanie pre držiteľov iPermit kariet v pracovné dni od 7:00 do 17:00 a pre rezidentov v čase od 17:00 do 7:00, cez víkendy a sviatky) – informácie o obsadenosti nájdete tu
  • Blagoevova (parkovanie pre návštevníkov oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií na 2 hodiny v pracovné dni v čase 8:30-17:30 a pre rezidentov v zvyšných hodinách) – informácie o obsadenosti nájdete tu
  • Velehradská (obmedzené parkovanie na 3 hodiny v pracovné dni od 8:00 do 18:00, v zvyšnom čase bez obmedzení) – informácie o obsadenosti nájdete tu alebo v mobilnej aplikácii ParkDots

Pilotný projekt je realizovaný z externých zdrojov a nemá dopad na rozpočet hlavného mesta. Realizujeme ho v spolupráci s 2 partnermi – spoločnosťami GoSpace a PosAm.