mestské laboratórium

Na začiatku každej inovácie je nápad, pokus a omyl. Všetkým úspechom predchádza proces testovania a prototypovania. Na ich základe sa učíme byť lepší, sme schopní jasnejšie definovať naše ciele a merať výsledky.

Na začiatku každej inovácie je nápad, pokus a omyl. Všetkým úspechom predchádza proces testovania a prototypovania. Na ich základe sa učíme byť lepší, sme schopní jasnejšie definovať naše ciele a merať výsledky.

Ako pracujeme?

Strategické pilotné projekty

Platforma Mestského laboratória dáva priestor inovatívnym pilotným projektom. Ich cieľom môže byť otestovanie konkrétneho nápadu, prototypu, modelu projektu, procesu alebo obchodného plánu. To, aký projekt bude v prostredí laboratória otestovaný, predurčujú strategické dokumenty Koncepcia mestských inovácií a Bratislava 2030, ktorých hlavné ciele vychádzajú z cieľov udržateľného rozvoja SDGs.

Medzisektorová spolupráca

Veríme v silu spolupráce medzi partnermi z rôznych prostredí s odlišným odborným zameraním. Sme otvorení nápadom zo súkromného, akademického, ale aj verejného sektora. Partnerstvá nadväzujeme formou bezodplatnej spolupráce, v rámci ktorej mesto poskytne priestor „mestského ihriska“ na testovanie inovácií, avšak pilotné riešenia nepreberá do vlastníctva.

Dátovo podložené rozhodnutia

Tou najcennejšou výslednou komoditou sú pre obe strany dáta a praktické skúsenosti, ktoré z projektu získame. Na konci dňa tak mesto šetrí zdroje, keďže si riešenie vyskúša v malom (test before invest prístup), v podmienkach Bratislavy. Po otestovaní navrhovaných riešení sme hospodárnejší, s jasnejšou predstavou o potrebách, a robíme rozhodnutia podložené dátami.