Inovácie
mesta Bratislava

Vďaka inováciám, technológiám a novým postupom sa snažíme zlepšiť každodenný život v Bratislave, ako aj fungovanie Magistrátu.

Ako pracujeme

Dáta

Zbierame a validujeme kvantitatívne aj kvalitatívne dáta, na základe ktorých sa rozhodujeme pri našich projektoch.

Testovanie

Prototypujeme a testujeme naše nápady s verejnosťou. Spätná väzba od obyvateliek a obyvateľov Bratislavy.​

Spolupráce

Spolupracujeme s odborníkmi v súkromnom, verejnom aj akademickom sektore. 

Lepšie mesto

Našim cieľom je priniesť nové, ako aj zlepšiť poskytované služby mesta, a zjednodušiť každodenný život ľudí v Bratislave.​

Naše projekty 

Prehľad projektov, ktorým sa aktuálne venuje inovačný tím mesta Bratislava.

Mestské laboratórium

Virtuálny priestor, v ktorom budú vznikať nové nápady, procesy a služby. Priestor pre lepšie spojenie verejného sektoru so súkromným a jednoduchšie implementovanie inovatívnych riešení do úradu verejnej správy.

Portál pre aktívne obyvateľky a obyvateľov

Webová stránka pre aktívne obyvateľky a obyvateľov Bratislavy. Nájdu tu informácie, návody, zaujímavosti a možnosti ako sa zapojiť a zlepšiť svoje okolie.

Nové digitálne služby

Pripravujeme nové, jednoduchšie, prehladnejšie a intuitívnejšie elektronické služby poskytované hlavným mestom.

Dopravná aplikácia

Všetky druhy dopravy na jednom mieste. Naplánujte si svoju trasu prehľadne, jednoducho a rýchlo. Od mestskej hromadnej dopravy až po zdieľané bicykle a kolobežky.

Spoznajte inovačný tím

Petra

Petra Dzurovčínová

Splnomocnenkyňa primátora pre inovácie
petra.dzurovcinova@bratislava.sk

Vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2015 bola súčasťou Oxford Internet Leadership Academy, programu zameraného na tvorbu politík v digitálnom priestore. 

Ako splnomocnenkyňa pre inovácie (Chief Innovation Officer) sa venuje rozvoju technických aj procesných inovácií, spolupráci s akademickým, podnikateľským a tretím sektorom, tvorbe mestského laboratória a riadeniu pilotných projektov. Súčasťou jej práce je aj medzinárodná spolupráca na pôde Eurocities a iných platformách.

Mária

Mária Kostická

Manažérka inovácií
maria.kosticka@bratislava.sk

Vyštudovala manažérsku matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.
Už počas štúdia zbierala skúsenosti v oblasti dátovej analytiky a projektového manažmentu.

Ako manažérka inovácií sa venuje predovšetkým tvorbe Mestského laboratória a zastrešovaniu pilotných projektov v spolupráci s príslušnými odbornými oddeleniami a externými partnermi z tzv. “quadruple helix” (t.j. podnikateľská sféra, akademická sfera, občianska spoločnosť a verejná správa).

Slavomír Oslej

Produktový manažér pre digitálne služby
slavomir.oslej@bratislava.sk

Na Magistrát prišiel Slavo z vzdelávacieho programu Butterfly Effect, kde mal na starosti akvizíciu účastníkov. Predtým bol súčasťou inovačného tímu v Slovak Telekome, kde formoval partnerstvá predovšetkým so startupovým ekosystémom. Je absolvent 3 – ročného programu Nexteria Leadership academy a absolvent Butterfly Effect ako UX researcher.

Slavovou misiou je tvorba zmysluplných digitálnych služieb a produktov založených na potrebách obyvateliek a obyvateľov mesta. V tomto duchu sa v súčasnosti venuje rozvoju digitálnych služieb, multimodálnej aplikácií a Bratislavskej mestskej karte.

Jakub

Jakub Hrubý

Junior projektový manažér
jakub.hruby@bratislava.sk

Študuje 5. ročník marketingovej komunikácie na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského. Pôsobil na oddelení vzťahov s verejnosťou a má skúsenosti s komunikáciou a riešením podnetov od obyvatelov.

V rámci inovačného tímu sa venuje komunikácii, propagácii aktivít inovácií či tvorbe grafických a vizuálnych materiálov. Pracuje tiež na projekte portálu pre aktívne obyvateľky a obyvateľov – Bratislavskí susedia.

Alexandra

Alexandra Posypanková

Junior manažérka inovácií
alexandra.posypankova@bratislava.sk

Alexandra je študentkou 5.ročníka manažmentu inovácií a rozvoja podnikov na Aarhus univerzite v Dánsku.
Po návrate na Slovensko sa Alexandra pridala k inovačnému tímu ako stážistka. V súčasnosti sa primárne venuje digitálnej transformácií mestských služieb. Zároveň pracuje na vývoji inovačnej stratégie hlavného mesta a jej následnej implementácii.

Jakub

Lucia Vosátková

Produktová manažérka
lucia.vosatkova@bratislava.sk

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa počas štúdia zameriavala najmä na cestovný ruch a inovácie. Posledné tri roky pracovala v cestovnej kancelárií Pelikán ako produktová manažérka na oddelení technologického rozvoja a predtým zbierala prax v Holandsku a v Česku. Vo viacerých európskych krajinách sa venovala dobrovoľníctvu.

Jej hlavnou zodpovednosťou v inovačnom tíme je redizajn webovej stránky hlavného mesta. Zároveň sa snaží o postupné vizuálne zjednotenie všetkých web stránok, ktoré spadajú pod hlavičku mesta Bratislavy.

Kontaktujte sa s inovačným tímom

Napíšte nám, zavolajte alebo nás navštívte osobne.

Spracovanie osobných údajov