inovácie
mesta Bratislava

inovácie mesta Bratislava - IN grafika

spoznajte
náš tím

spoznajte náš tím - grafika

spoznajte
náš tím

spoznajte náš tím - grafika
koncepcia mestských inovácií - grafika

koncepcia
mestských inovácií

koncepcia
mestských
inovácií

koncepcia mestských inovácií - grafika

Bratislava je otvorená inováciám a ochotná experimentovať, preto sa nebojí ani nových prístupov, ktoré tieto pilotné projekty často prinášajú.

laboratórium
mesta Bratislava

laboratórium mesta Bratislava - LAB grafika

laboratórium
mesta
Bratislava

Bratislava je otvorená inováciám a ochotná experimentovať, preto sa nebojí ani nových prístupov, ktoré tieto pilotné projekty často prinášajú.

laboratórium mesta Bratislava - LAB grafika

nový web inovácií

V apríli 2023 sme spustili prvú verziu nového webu vo vizuálnej identite inovácií. Na web budú postupne pribúdať informácie o projektoch, možnosti zapojenia sa a veľa ďalšieho.