Parkovacie senzory

Zámer
Od roku 2021 v živom mestskom prostredí Starého Mesta a Petržalky testujeme parkovacie senzory. Dáta z nich nám pomáhajú sledovať obsadenosť a využiteľnosť vybraných parkovacích miest. Údaje tiež slúžia k vyhodnoteniu účinnosti a vhodnosti nastavených pravidiel parkovania. Podľa nazbieraných dát o využívaní parkovacích miest môžeme meniť dĺžku povoleného parkovania alebo časové rozpätie, v ktorom tieto pravidlá platia.

Parkovacie senzory zároveň prispievajú k ochrane parkovacích miest pre ľudí so zdravotných postihnutím. Dopomáhajú tiež k efektívnemu výberu pokút pri nedodržaní pravidiel parkovania v danej mestskej časti.

Výhody pre naše mesto
Obyvateľky a obyvatelia Bratislavy si prostredníctvom aplikácie môžu skontrolovať, či sú parkovacie miesta voľné alebo obsadené. Vo vybraných lokalitách je možné využiť navigácie na dané parkovisko. Informácie o obsadenosti nájdete na webovej stránke Fleximodo alebo prostredníctvom ParkDots.

Kde môžete senzory nájsť?

 • Uršulínska, kapacita 17 miest
 • Klobučnícka, kapacita 21 miest
 • Nedbalova, kapacita 2 miesta
 • Blagoevova, kapacita 8 miest

Ukážka riešenia

Výsledky

Sledované obdobie: 21. 5. – 19. 7. 2023

 • Metrika: Obsadenosť (Od 00:00 – 24:00, Pondelok – Nedeľa)

Z pohľadu priemernej obsadenosti je najvyťaženejšia Klobučnícka ulica, keďže sa nachádza priamo v centre mesta, v oblasti s vysokou koncentráciou miestnych a tiež turistov počas letného obdobia.

Lokalita Minimálna Maximálna Priemerná Medián
Uršulínska 19.1 % 52.3 % 38.6 % 39.7 %
Klobučnícka 41.7 % 96.1 % 86.7 % 89.4 %
Nedbalova 0.1 % 100 % 55.2 % 53.5 %
Blagoevova 31.2 % 92.7 % 69.6 % 72.3 %

Uršulínska

 • Minimálna – 19.1 %
 • Maximálna – 52.3 %
 • Priemerná – 38.6 %
 • Medián – 39.7 %

Klobučnícka

 • Minimálna – 41.7%
 • Maximálna – 96.1%
 • Priemerná – 86.7%
 • Medián – 89.4%

Nedbalova

 • Minimálna – 0.1 %
 • Maximálna – 100 %
 • Priemerná – 55.2 %
 • Medián – 53.5 %

Blagoevova

 • Minimálna – 31.2 %
 • Maximálna – 92.7 %
 • Priemerná – 69.6 %
 • Medián – 72.3 %
 • Metrika: Voľné miesta denne (Od 00:00 – 24:00, Pondelok – Nedeľa)

Parkovacie miesta na Uršulínskej ulici patria medzi lokalitu s najvyšším počtom voľných miest z pohľadu denného porovnania. Dôvodom môže byť charakter lokality, ktorý sa nachádza medzi administratívnymi budovami s vyhradeným parkovaním – prevažne pre zamestnancov Magistrátu hlavného mesta Bratislava.

Lokalita Minimálna Maximálna Priemerná Medián
Uršulínska 47.8 % 80.9 % 61.4 % 60.3 %
Klobučnícka 3.9 % 58 % 13.3 % 10.6 %
Nedbalova 0.0 % 99.9 % 44.8 % 46.5 %
Blagoevova 7.3 % 68.8 % 30.4 % 27. 8 %

Uršulínska

 • Minimálna – 47.8 %
 • Maximálna – 80.9 %
 • Priemerná – 61.4 %
 • Medián – 60.3 %

Klobučnícka

 • Minimálna – 3.9 %
 • Maximálna – 58 %
 • Priemerná – 13.3 %
 • Medián – 10.6 %

Nedbalova

 • Minimálna – 0.0 %
 • Maximálna – 99.9 %
 • Priemerná – 44.8 %
 • Medián – 46.5 %

Blagoevova

 • Minimálna – 7.3 %
 • Maximálna – 68.8 %
 • Priemerná – 30.4 %
 • Medián – 27.8 %
 • Metrika: Dĺžka parkovania (Od 00:00 – 24:00, Pondelok – Nedeľa)

Nedbaloba ulica je lokolita s najnižším počtom miest (2) a zároveň patrí medzi lokality „rýchleho zastavenia“. Priemerná dĺžka parkovania je 24 min.

Lokalita Minimálna Maximálna Priemerná Medián
Uršulínska 0 min 24 hod 1 hod 21 min 15 min
Klobučnícka 0 min 24 hod 1 hod 55 min 14 min
Nedbalova 0 min 15 hod 56 min 24 min 6 min
Blagoevova 0 min 24 hod 1 hod 49 min 20 min

Uršulínska

 • Minimálna – 0 min
 • Maximálna – 24 hod
 • Priemerná – 1 hod 21 min
 • Medián – 15 min

Klobučnícka

 • Minimálna – 0 min
 • Maximálna – 24 hod
 • Priemerná – 1 hod 55 min
 • Medián – 14 min

Nedbalova

 • Minimálna – 0 min
 • Maximálna – 15 hod 56 min
 • Priemerná – 24 min
 • Medián – 6 min

Blagoevova

 • Minimálna – 0 min
 • Maximálna – 24 hod
 • Priemerná – 1 hod 49 min
 • Medián – 20 min
 • Metrika: Porušenie pravidiel (Prekročený časový limit, Zákaz parkovania, Bez permit karty, Nesprávna permit karta)

Parkovisko pre budovou miestnych daní a poplatkov HMBA na Blagoevovej ulici je lokalita s najnižšou mierou priestupkov. Naopak, Uršulínska ulica sa ukazuje ako miesto s najvyšším počtom konfliktov pri dodržiavaní pravidiel parkovania.

Lokalita Minimálna Maximálna Priemerná Medián
Uršulínska 0 krát 53 krát 25.9 krát 32 krát
Klobučnícka 0 krát 58 krát 23.8 krát 27 krát
Nedbalova 0 krát 58 krát 21.4 krát 24.5 krát
Blagoevova 0 krát 13 krát 5.7 krát 6 krát

Uršulínska

 • Minimálna – 0 krát
 • Maximálna – 53 krát
 • Priemerná – 25.9 krát
 • Medián – 32 krát

Klobučnícka

 • Minimálna – 0 krát
 • Maximálna – 58 krát
 • Priemerná – 23.8 krát
 • Medián – 27 krát

Nedbalova

 • Minimálna – 0 krát
 • Maximálna – 58 krát
 • Priemerná – 21.4 krát
 • Medián – 24.5 krát

Blagoevova

 • Minimálna – 0 krát
 • Maximálna – 13 krát
 • Priemerná – 5.7 krát
 • Medián – 6 krát

Partneri

Projekt vznikol vďaka spolupráci oddelenia inovácií, tímu parkovacej politiky, Mestskej polície a externých spoločností GoSpace a PosAm. Pilotný projekt je realizovaný z externých zdrojov a nemá dopad na rozpočet hlavného mesta.