Monitoring kvality ovzdušia v okolí cyklotrás

Zámer
Kvalita ovzdušia je pre budúcnosť našej spoločnosti mimoriadne dôležitá. Bratislava chce byť dobrým miestom pre život, preto nám záleží aj na témach klimatickej zmeny a udržateľného spôsobu mestského života.

Chceme, aby sa všetci ľudia, ktorí sa rozhodnú pre využitie energeticky nenáročného spôsobu dopravy, pohybovali v prostredí s vyhovujúcou kvalitou ovzdušia.

Do roku 2027 má mesto Bratislava záujem vybudovať vlastnú kamerovú a senzorickú sieť, ktorých cieľom bude okrem bezpečnosti aj sledovanie kvality ovzdušia a sčítania dopravy.

Technické riešenie
Na frekventované miesta v centre mesta sme nainštalovali kamery, ktoré zrátavali pohyb chodcov a cyklistov vo vybraných úsekoch. Na tých istých miestach boli nainštalované senzory na meranie kvality ovzdušia cez parametre teploty, vlhkosti a prachových častích PM2.5, PM10.

Lokality

 • Šafárikovo námestie
 • Námestie Ľ. Štúra
 • Kollárovo námestie

Silné stránky

 • Odborná diskusia so zainteresovanými stranami
 • Príprava a špecifikácia technických parametrov senzorov
 • Jasne zadaný cieľ a vízia do budúcnosti
 • Komunikovanie témy kvality ovzdušia

Slabé stránky 

 • Obmedzené možnosti s pripojením na elektrinu a internet
 • Problémy s kalibráciou zariadení
 • Nasmerovanie kamier podľa potreby projektu (na Kollárovom námestí bola kamera na monitoring chodcov a cyklistov inštalovaná v zlom uhle, čo spôsobilo nerelevantné dáta o ich počte)
 • Keďže dáta pochádzali od dvoch dodávateľov, nepodarilo sa nám ich spojiť do jedného výstupu a sledovať vzájomné korelácie
 • Sieťové pripojenie po čase zlyhalo
 • Náročná komunikácia v prípade opráv chýb
 • Merače kvality ovzdušia merali iba teplotu, vlhkosť, PM2.5, PM10 (požadovaný bol širší zoznam parametrov)

Záver

Do roku 2027 má mesto Bratislava záujem vybudovať vlastnú kamerovú a senzorickú sieť, ktorých cieľom bude okrem bezpečnosti aj sledovanie kvality ovzdušia. Pri výbere vhodných zariadení sa zameriame hlavne na správne určenie kritických lokalít, výber zariadení, ktoré budú spĺňať lokálne špecifiká, ako aj nasmerovanie kamier do všetkých smerov na dosiahnutie komplexného výsledku.

Partneri

Projekt vznikol na základe Zmluvy o bezodplatnej spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko a spoločnosťou Kalm IT.