Výzva sčítanie

Výzva na pilotný projekt monitoringu chodcov a cyklistov

Bratislava chce lepšie poznať toky chodcov a cyklistov na 5 frekventovaných cyklistických a peších trasách vrátane informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia. Tieto informácie nám poslúžia na vyhodnotenie súčasnej situácie, sledovanie trendov počas ročných období a budú slúžiť ako podklad na rozhodovanie do budúcnosti.

Po vyhodnotení možných riešení, má hlavné mesto záujem rozširovať sieť podobných meracích staníc naprieč hlavným mestom.

Výzva sčítanie

Aký je náš cieľ

Hlavný cieľ výzvy je získať informácie o počte chodcov, cyklistov a ich smere prechodu a prejazdu v pravidelných 6 hodinových intervaloch vrátane aktuálnych informácií o počte prachových častí (PM 2.5, PM 10, teplota a vlhkosť).

Hľadáme partnerov a firmy, ktoré už vytvorili podobné riešenie a mali by chuť ho vyskúšať v živom mestskom prostredí.

Zariadenie na monitoring prechádzajúcich osôb daným úsekom a určenie ich smeru

Analytické spracovanie obrazu priamo v zariadení alebo na vlastnom serveri

Analýza kvality ovzdušia v 10 minútových intervaloch formou senzorov

Technické parametre senzorov

 • Teplotný senzor v rozsahu -40 až +85 ºC  kalibrovaný ±1 ºC (±0.5 ºC at 25 ºC)
 • Merač vlhkosti 0 to 100% RH, kalibrovaný ±3% RH (pri teplote 25 ºC, rozsah 20 ~ 80% RH)
 • Merače malých častíc PM2.5 a PM10
 • Merač CO v rozsahu 0 to 25 ppm, kalibrovaný ±0.1 ppm
 • Merač CO2 v rozsahu 0 to 5000 ppm, kalibrovaný ±0.1 ppm  ±50 ppm (v rozsahu 0~2500 ppm) ±200 ppm (v rozsahu 2500~5000 ppm)
 • Merač NO2 v rozsahu 0 to 20 ppm, kalibrovaný ±0.1 ppm
 • Merač NO, v rozsahu 0 to 20 ppm kalibrovaný ±0.2 ppm
 • Merač SO2, v rozsahu 0 to 20 ppm kalibrovaný ±0.1 ppm

Poďte s nami zlepšovať mesto

Hľadáme partnerov a firmy, ktoré už vytvorili podobné riešenie a mali by chuť ho vyskúšať v živom mestskom prostredí. Podmienkou účasti na projekte je referencia z predchádzajúcej skúsenosti s využitím podobnej technológie.

Kritériá výberu:

 1. Skúsenosť s inštaláciou v živom mestskom prostredí
 2. Dostupnosť referencií
 3. Splnenie minimálnych technických kritérií
 4. Expert na kamerové systémy, senzorické siete, dáta a inovácie

Čo potrebujeme:

 • 5 x zariadenie na monitoring prechádzajúcich osôb s analýzou obrazových dát
 • 5 x senzor na analýzu kvality ovzdušia

Akceptujeme prihlášky samostatných firiem a tiež skupín partnerských organizácií, ktoré sa pre tento projekt spojili z dôvodu zastrešenia všetkých požadovaných funkcionalít.

Bratislava zostaví odbornú komisiu v zložení 3 členov – expert na kamerové systémy a senzorické systémy, dátový analytik a inovačný expert, ktorá posúdi vhodnosť riešenia a technológií.

Prihlasovanie do výzvy je uzatvorené. 

Možnosť pilotného testovania aj pre viaceré riešenia.

Podmienkou účasti na bezodplatnom projekte je referencia z predchádzajúcich projektov, v rámci ktorých boli využité podobné technológie.

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť o vás a o vašom riešení. Poďte spolu s nami meniť Bratislavu na lepšie mesto pre život.