späť na stránku iniciatívy 10 000 stromov

Chceme sa zapojiť ako spoločnosť/ inštitúcia

Formulár slúži pre spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré by chceli podporiť iniciatívu hlavného mesta 10 000 stromov. Viac informácií o iniciatíve nájdete na webovej stránke mesta.

Ak máte záujem podporiť inciatívu ako dobrovoľník alebo darovať niekomu strom, využite prosíme formuláre Chcem pomôcť ako dobrovoľník alebo Chcem darovať strom.
    ©2024 Hlavné mesto Bratislava Vytvorili Inovácie mesta Bratislava