späť na stránku iniciatívy 10 000 stromov

Chcem pomôcť ako dobrovoľník

Formulár slúži pre aktívne obyvateľky a obyvateľov, ktorí by sa chceli zapojiť do iniciatívy 10 000 stromov ako dobrovoľníci. Viac informácií o iniciatíve nájdete na webovej stránke mesta.

Ak máte záujem podporiť inciatívu ako spoločnosť/ inštitúcia alebo darovať niekomu strom, využite prosíme formuláre Chceme sa zapojiť ako spoločnosť/ inštitúcia alebo Chcem darovať strom.    ©2024 Hlavné mesto Bratislava Vytvorili Inovácie mesta Bratislava