späť na stránku iniciatívy 10 000 stromov

Chcem darovať strom

Formulár slúži pre obyvateľky a obyvateľov, ktorí by chceli darovať strom a podporiť tak jeho výsadbu a starostlivosť v období troch rokov. Viac informácií o iniciatíve nájdete na webovej stránke mesta.

Ak máte záujem podporiť inciatívu ako spoločnosť/ inštitúcia alebo sa stať dobrovoľníkom, využite prosíme formuláre Chceme sa zapojiť ako spoločnosť/ inštitúcia alebo Chcem pomôcť ako dobrovoľník.    ©2024 Hlavné mesto Bratislava Vytvorili Inovácie mesta Bratislava