Informácie o stanovišti


  NovéRekonštrukciaNahradenie


  ÁnoNie


  Napríklad: 2x 1100l nádoba na komunálny odpad, 1x 240l nádoba na plast, 1x 240l nádoba na papier a 1x 240l nádoba na sklo (mimo stanovišťa).


  ÁnoNie


  ÁnoNie


  ÁnoNie

  Umiestnenie  Číslo parcely a bližšie informácie k pozemku a jeho vlastníkom nájdete na katastrálnej mape ZBGIS. https://zbgis.skgeodesy.sk/mapka/sk/kataster?pos=48.146881,17.150687,13  Informácie o žiadatelovi

  Prílohy

  V snímke musí byť presne zakreslené navrhované umiestnenie kontajnerovým stanovišťom zodpovedajúce jeho rozmerom s rozmermi odstupov od okolitých budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplotení, zábradlí, prístreškov MHD a pod.

  Stavebná dokumentácia je v každom prípade predkladaná aj stavebnému úradu k ohláseniu drobnej stavby) upozornenie: aj pri výbere novej projektovej dokumentácie musia byť dodržané vyššie uvedené podmienky, vychádzajúce z manuálu kontajnerových stanovíšť.  Súhlasím so spracovaním osobných údajov