Climathon Bratislava

170 účastníkov. 48 hodín. 35 nápadov.

25. – 27.10.2024, TheSpot Cowork, Bratislava

Prihláste sa

Čo je to Climathon?

Bratislava spolu s jej obyvateľmi tvorí riešenia, ktoré pomáhajú nášmu mestu stať sa odolnejším voči klimatickým zmenám.

Climathon Bratislava je inovačné podujatie, počas ktorého tímy študentov a nadšencov z celého Slovenska vytvárajú riešenia v spolupráci so zástupcami mesta, skúsenými mentormi a odborníkmi z praxe. Tento projekt je súčasťou globálnej iniciatívy, do ktorej sa zapája viac ako 140 miest z 56 krajín sveta.

Účastníci sa stretávajú na víkendovom podujatí, aby ako tímy hľadali kreatívne a inovatívne riešenia na výzvy mesta Bratislava a hrali o ceny v celkovej hodnote 10 000 €!

48 hodín na vývoj a testovanie riešenia

Workshopy, práca v tíme a konzultácie s mentorm

Prezentácie a súťaž o najlepšie riešenia

Ceny pre víťazov v hodnote 10,000 EUR

48 hodín na vývoj a testovanie riešenia

Workshopy, práca v tíme a konzultácie s mentorm

Prezentácie a súťaž o najlepšie riešenia

Ceny pre víťazov
v hodnote 10,000 EUR

Náš cieľ je lepšia Bratislava

Náš cieľ je lepšia
Bratislava

Víziou mesta Bratislava je byť odolným a udržateľným mestom, ktoré poskytuje svojim obyvateľom príjemné miesto na život. V rámci výzvy Climathon sa mesto snaží zlepšiť efektívne fungovanie mestskej infraštruktúry a vytvárať služby, ktoré podporujú mestskú klimatickú rezistenciu. Inovatívne riešenia vychádzajú zo živých dát mesta a hodnotných dát partnerov, ku ktorým je možné sa dostať len počas podujatia Climathon.

Náš cieľ je lepšia
Bratislava

Víziou mesta Bratislava je byť odolným a udržateľným mestom, ktoré poskytuje svojim obyvateľom príjemné miesto na život. V rámci výzvy Climathon sa mesto snaží zlepšiť efektívne fungovanie mestskej infraštruktúry a vytvárať služby, ktoré podporujú mestskú klimatickú rezistenciu. Inovatívne riešenia vychádzajú zo živých dát mesta a hodnotných dát partnerov, ku ktorým je možné sa dostať len počas podujatia Climathon.

Náš cieľ je lepšia Bratislava

“Bratislava v tomto roku schválila svoj prvý klimatický plán. Chceme posilniť úsilie v oblasti zmierňovania klimatickej zmeny a adaptácie na ňu, no pre naplnenie ambicióznych cieľov plánu bude zásadná spolupráca s ďalšími aktérmi. Climathon ponúka cenný priestor na tvorbu inovatívnych riešení spolutvorených mestom, aktívnymi obyvateľmi a obyvateľkami a zodpovednými firmami.

Soňa Andrášová

Útvar mestských stratégií a analýz

“Bratislava v tomto roku schválila svoj prvý klimatický plán. Chceme posilniť úsilie v oblasti zmierňovania klimatickej zmeny a adaptácie na ňu, no pre naplnenie ambicióznych cieľov plánu bude zásadná spolupráca s ďalšími aktérmi. Climathon ponúka cenný priestor na tvorbu inovatívnych riešení spolutvorených mestom, aktívnymi obyvateľmi a obyvateľkami a zodpovednými firmami.

Soňa Andrášová

Útvar mestských stratégií a analýz

Ročníky climathonu

Téma

Výzvou druhého ročníka Climathon 2021 bolo nájdenie riešení, ktoré by z mesta Bratislava vytvorili mesto odolné voči klimatickým zmenám 

Učastníci sa mohli zamerať na rôzne oblasti ako: predikcia a vizualizácia klimatických stresorov (tepelné ostrovy, záplavy, atď.), efektívnejšie plánovanie obnoviteľných zdrojov, či optimalizácia manažmentu odpadu, verejnej dopravy a elektromobility 

Účastníci a tímy

Do výzvy sa v druhom ročníku zapojilo 120 učastníkov, z ktorých sa 50 pripojilo online a 70 bolo prítomných v moderných priestoroch coworkingu Hub-hub. Počas celého víkendu tímy pracovali na užitočných a inovatívnych riešeniach a spolu boli schopné priniesť  15  projektov, z ktorých si porota vybrala najkvalitnejšie 3. Tímy mali pri tvorbe riešení k dispozícií reálne dáta od mesta Bratislava, Swiss Re a od spoločností Solargis, Meteomatics, ZSE a mestkeho podniku OLO.  

Mentori

Aj tento ročník spravádzali zúčastnené tímy skúsení mentori z rôznych oblastí od energetiky, dopravy, technológií a životného prostredia. Tento rok bolo prítomných viac ako 25 mentorov a spolu s účastníkmi kreovali myšlienky, ktoré tímy pretavili do funkčných riešení.  

Hlavné mesto: Ivana Maleš, Eva Streberová, Petra Dzurovnčinová, Martin Vavrek

Swiss Re: Uwe Nagel, Lukáš Csóka, Jakub Ševcech 

ZSE: Marek Tomeš, Miroslav Bištuť, Rastislav Žembery, 

Ďalší mentori: Guido Oswald, Pavol Magic, Vladimír Klimant, Marek Lavčák, Michal Laco, Martin Veselý, Kai Pham a ďalší  

Výherné riešenia

Viťazný tím KANthon vytvoril riešenie v podobe porovnávača, vďaka ktorému je možné vyhodnocovať dĺžku cesty autom v porovnaní s MHD medzi rôznymi miestami v Bratislave. Vďaka dátam v porovnavači je možné zistiť, cez ktoré trasy sa oplatí ísť MHD a cez ktoré autom. 

Na druhom mieste sa umiestnil tím Ecothusiast, ktorý vytvoril nástroj schopný identifikovať prítomnosť tepelných ostrovov v rôznych častiach mesta na základe viacerých faktorov. Benefitom pre mesto je zistenie zmeny teploty po výsadbe zelene na konkrétnych uliciach.  

Tretie miesto zaujal tím UnderBranc s nápadom, ktorý zefektívňuje zber odpadu. Pomocou aplikácie umožňuje obyvateľom jednoducho oznámiť kedy je smetný kôš naplnený.  

Záznam

Témy

V rámci prvého ročníka Hl.mesto Bratislava definovalo 2 výzvy, s ktorými sa účastníci Climathonu museli počas 48 hodín popasovať.  

1. Ako motivovať občanov a zapojiť ich do procesu premeny Bratislavy na mesto odolné voči klimatickej zmene?  

2. Ako zvýšiť využívanie mestskej dopravy a ekologických alternatív transportu v meste? 

  Účastníci a tímy

  V prvom ročníku sa do hľadania riešení zapojilo 150 účastníkov z 8 krajín, ktorí boli zadelení do tímov po 3-7 účastníkoch. Počas víkendu účastníci prišli s 25 výslednými projektmi, z ktorých ti najlepšie boli pilotne nasadené a otestované v meste.

  Mentori

  Počas práce na technologických riešeniach mali tímy k dispozícií  26 skúsených mentorov z rôznych oblastí, od dátovej analytiky, dopravy, energetického sektora či klimatológie. Vďaka ich expertízam a skúsenostiam v obore, dokázali účastníkom pomôcť vytvoriť realizovateľné a životaschopné projekty. 

  Hlavné mesto: Headliner: Eduar Donauer, Milota Sidorová, Pavol Škápik, Tomáš Peciar, Petra Dzurovčinová

  Swiss Re: Headliner: Lukáš Csóka, Uwe Nagel, Alicia Montoya, Jakub Ševcech 

  Ďalší mentori: Vladimír Klimant, Matej Gálik, Adrián Gubčo, Pavol Magic, Pavol Vančo, Andrej Garaj, Kristína Korčeková, Marcel Klimo, Ján Búza, Heliodor Macko 

  Výherné riešenia

  Holandská spojka – Víťazný nápad, ktorý ponúka mestám a obyvateľom dáta o prehrievaní jednotlivých lokalít mesta. Spolu s týmto riešením ponúka, Holandska spojka konkrétne spôsoby akým prehrievanie dokáže samospráva zamedziť (rozširovanie zelene). V aplikácií je možné vidieť, aké dopady budú mať odporúčania na teplotu v danej lokalite.  

  Víťazný projekt študentskej kategórie Swiss Re Students prišiel s nápadom, ktorý vďaka strojovému učeniu pomáha predpovedať meškania mestskej dopravy a zvyšuje spoľahlivosť prichodu vozidiel MHD načas. Využívaním dát o meškaní spojov z predchádzajúcich mesiacov, dokáže systém tento čas v dopravnej špičke znížiť až o 47%. Táto služba by mala byť integrovaná do štandardnej mobilnej aplikácie dopravného podniku.  

  Ďalšie ocenené riešenia: 

  Hlavná kategória 

  Clima-x – crowdfundingová platforma v rámci ktorej je môžné zaokrúhliť sumu za svoj nákup a ňou podporiť zelené mestské projekty.  

  Študentská kategória 

  Projekt tímu City Intelligence Lab ponúka nápad vo forme aplikácie pre bicyklistvo a chodcov, ktorá dokáže vypočítať ich trasu tak, aby sa vyhli možnému dažďu. V Bratislave má tento nápad veľký potencial, pretože tu prší takmer 30% dní v roku. 

  Špeciálne ocenenie Geo-Idea Special Prize 

  Získalo riešenie GOOD ponúkajúce analytický web, ktorý integruje a vyhodnocuje dáta zo zelených mestských oblastí a modeluje ich dopad na znečisťenie ovzdušia. Magistrátu hl. Mesta to môže pomôcť pri kvalitnejšom rozhodovaní.  

  Záznam

  Téma

  Na treťom ročníku Climathon Bratislava tímy vytvárali inovatívne technologické riešenia, ktoré majú za cieľ zlepšovať život v meste a zmierňovať dopady klimatickej zmeny.

  Účastníci mali na výber tri výzvy: ako optimalizovať mestské služby v prípade extrémneho počasia a klimatických udalostí, ako môže byť mesto lepšie pripravené na očakávané dlhodobé zmeny klímy, a tiež ako môžu občania pomôcť mestu v boji proti zmene klímy.   

  Účastníci a tímy

  Do Climathonu 2022 sa zapojilo 200 ľudí a účastníci sformovali 29 tímov. Tímy pracovali celých 48 hodín v moderných priestoroch coworkingu Hub-Hub. Na konci víkendu bolo pripravených 23 riešení, z ktorých odborná porota ocenila 3 najkvalitnejšie. Účastníci Climathonu mali exkluzívny prístup k dátam od spoločnosti IBL Software Engineering, s ktorými mohli pracovať a zaistiť tak väčšiu relevantnosť ich riešení.  

  Výherné riešenia

  Víťazný tím Acropolis prišiel s nápadom ako optimalizovať a zlepšiť reakciu mesta na extrémne výkyvy počasia ako sú napríklad nárazové dažde alebo záplavy. 

  Druhé miesto získala skupina inovátorov s názvom Dapper, ktorá ponúkla riešenie na optimalizáciu údržby ciest s využitím identifikácie kritickej infraštruktúry.  

  Na treťom mieste sa umiestnil tím Drevokocúr, ktorý predstavil riešenie na zefektívnenie verejnej dopravy vďaka identifikácii trás, ktoré ľudia najčastejšie využívajú. 

  Mentori

  Počas víkendu mali tímy k dispozícii viac ako 30 mentorov, s ktorými konzultovali svoje riešenia a postupy. Mentori odovzdávali účastníkom cenné skúsenosti a znalosti z oblastí dátovej analytiky, dopravy, inovácii, digitálnych služieb, či klímy a životného prostredia.

  CHIEF INNOVATION OFFICER IN THE CITY OF BRATISLAVA

  Petra Dzurovčinová

  ENVIRONMENT SPECIALIST AT THE METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Eva Čulová

  CIRCULAR ECONOMY EXPERT AT BRATISLAVA

  Ivana Maleš

  CHIEF TECHNOLOGY OFFICER AT BRATISLAVA

  Martin Vavrek

  SENIOR SCRUM MASTER AT SWISS RE

  Matej Gálik

  HEAD OF DATA FOUNDATIONS AT SWISS RE

  Lukáš Csóka

  DATA SCIENTIST AT SWISS RE

  Jakub Ševcech

  DIGITAL PRODUCT MANAGER AT BRATISLAVA

  Mária Kostická

  ASSOCIATE PARTNER AND INNOVATION EXPERT AT CIVITTA

  Michal Laco

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Martina Mihalkovičová

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Slavo Oslej

  ARCHITECT AND BACK-END DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Lukáš Polesňák

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Zuzana Sidorová

  BUSINESS DESIGNER AT THE OFFICE OF THE CHIEF INNOVATION OFFICER SR

  Lucia Ciranova

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Jakub Hrubý

  CO-FOUNDER AT KLÍMA ŤA POTREBUJE

  Jakub Hrbáň

  ARCHITECT AND BACK-END DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Martin Pinter

  PROJECT MANAGER AT CIVITTA

  Martin Veselý

  PROJECT MANAGER FOR GREEN ECONOMY

  Kristína Korčeková

  GEOICT & ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE COORDINATOR AT MINISTRY OF ENVIRONMENT

  Martin Tuchyňa

  INNOVATION CONSULTANT

  Baška Klimek

  MACHINE LEARNING AT METEOPRESS

  Matej Choma

  HEAD OF IT OPS AT BRATISLAVA

  Rudolf Grujbár

  DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Adam Grund

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Sabina Hrabinová

  ENVIRONMENT SPECIALIST AT THE METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Jana Božanová

  INNOVATION CONSULTANT AT CIVITTA

  Anna Pastoreková

  CO-FOUNDER & PARTNER CIRCULAR ECONOMY TRANSITION AT MISSIONC

  Andrea Orsag

  ASSISTANT PROFESSOR AT PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

  Miloslav Michalko

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER & OWNER OF IBL SOFTWARE ENGINEERING

  Michal Weis

  CHIEF TECHNOLOGY OFFICER AT IBL SOFTWARE ENGINEERING

  Jozef Matula

  GIS ANALYST AND URBAN PLANNER AT METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Martin Jancovic

  ROAD MAINTANANCE AT BRATISLAVA

  Michal Lisinovič

  HEAD OF STRATEGY AND PROJECTS DEPARTMENT AT BRATISLAVA

  Viera Sláviková

  CLIMATE POLICY AT BRATISLAVA

  Adela Syslová

  Záznam

  Fotografie

  Výzvy

  V 4. ročníku Climathon Bratislava sme si pre účastníkov, pripravili 3 výzvy, na ktoré môžu počas Climathonu navrhovať svoje riešenia:
   

  1. Ako by sme mohli urobiť Bratislavu a jej občanov odolnejšími voči extrémnym výkyvom počasia?
  2. Ako by sme mohli zvýšiť zapojenie obyvateľov do trvalo udržateľného rozvoja mesta pomocou digitálnych nástrojov, ako je Bratislava ID?
  3. Otvorená výzva: Ako môžeme my ako občania pomôcť mestu stať sa udržateľnejším a bojovať proti klimatickým zmenám?

  Mentori

  Petra Dzurovčinová

  CHIEF INNOVATION OFFICER IN THE CITY OF BRATISLAVA

  Eva Čulová

  ENVIRONMENT SPECIALIST AT THE METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Soňa Andrášová

  CLIMATE SPECIALIST AT BRATISLAVA

  Martin Vavrek

  CHIEF TECHNOLOGY OFFICER AT BRATISLAVA

  Matej Gálik

  SENIOR SCRUM MASTER AT SWISS RE

  Slavo Oslej

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Martin Pinter

  ARCHITECT AND BACK-END DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Lukáš Polesňák

  ARCHITECT AND BACK-END DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Zuzana Sidorová

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Lucia Ciranova

  BUSINESS DESIGNER AT THE OFFICE OF THE CHIEF INNOVATION OFFICER SR

  Jakub Hrubý

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Jakub Hrbáň

  CO-FOUNDER AT KLÍMA ŤA POTREBUJE

  Baška Klimek

  INNOVATION CONSULTANT

  Michal Brath

  SOFTWARE ENGINEER&PROGRAMMER AT IBL

  Martin Veselý

  PROJECT MANAGER AT CIVITTA

  Kristína Korčeková

  PROJECT MANAGER FOR GREEN ECONOMY

  Uwe Nagel

  IT AND DATA SCIENCE AT SWISS RE

  Rudolf Grujbár

  HEAD OF IT OPS AT BRATISLAVA

  Sabina Hrabinová

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Adam Grund

  DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Ladislav Kizak

  CHIEF PRODUCTION OFFICER & BOARD MEMBER AT BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ

  Juraj Haluška

  HEAD OF MEASUREMENT & WATER MANAGEMENT DIVISION AT BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ

  Martin Blaha

  CRISIS MANAGER AT BRATISLAVA

  Matúš Letko

  CHIEF SALES OFFICER & BOARD MEMBER AT BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ

  Jozef Matula

  CHIEF TECHNOLOGY OFFICER AT IBL SOFTWARE ENGINEERING

  Martin Jancovic

  GIS ANALYST AND URBAN PLANNER AT METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Michal Lisinovič

  ROAD MAINTANANCE AT BRATISLAVA

  Ľuboš Rybnikár

  GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM SPECIALIST AT METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY

  Michal Weis

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER & OWNER OF IBL SOFTWARE ENGINEERING

  Adela Syslová

  CLIMATE POLICY AT BRATISLAVA

  Marian Zachar

  ESG SPECIALIST

  Juraj Vilem

  SUSTAINABILITY MANAGER AT SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

  Viera Sláviková

  SUSTAINABILITY PROJECT EXPERT

  Marián Rohál

  HEAD OF THE ANALYSIS AND GIS UNIT AT METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY

  Martina Mihalkovičová

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Tomas Pohl

  HEAD BIG DATA FOUNDATIONS AT SWISS RE

  Záznam

  Fotografie

  Čo sa deje po Climathone?

  Víťazný projekt

  Tvorba pilotnej
  verzie a testovanie

  Zapracovanie pripomienok

  Tvorba služby
  a jej implementácia

  Zapojte sa do ďalšieho ročníka

  Prihláste sa a pomôžte svojim nápadom Bratislave stať sa odolnejším mestom voči klimatickým zmenám.

  Zapojte sa do ďalšieho ročníka

  Prihláste sa a pomôžte svojim nápadom Bratislave stať sa odolnejším mestom voči klimatickým zmenám.

  Organizátori

  Hlavní partneri

  Partneri

  Podporovatelia

  Mediálny partner

  Produktoví partneri

  Komunitní partneri

  Často kladené otázky

  Čo je to hackathon?

  Hackathon je 48 hodinové podujatie, kde sa účastníci z rôznych odvetví spájajú, aby spoločne v malých tímoch pracovali na kreatívnych a inovatívnych projektoch, zvyčajne v oblasti technológií a softvérového vývoja. Tímy majú obmedzený čas na to, aby vytvorili projekt od základu alebo rozvinuli nové funkcie pre existujúce riešenia.

  Cieľom je spolupracovať a vytvoriť praktické riešenia na reálne výyzvy, ktoré zadefinovalo Mesto Bratislava spolu s partnermi. Počas podujatia tímy svoje nápady overujú s odbornými mentormi, ktorí ich usmerňujú a inšpirujú svojimi vstupmi. Na konci podujatia tímy prezentujú vytvorené projekty a riešenia. Najlepšie riešenia, ktoré vyberá odborná porota, získavajú finančné alebo vecné ceny a možnosť ďalej spolupracovať na rozvoji svojich nápadov. Hackathony sa konajú v rôznych odvetviach, a to nielen v technologickom priemysle. Sú zábavnou príležitosťou pre spoluprácu, vzdelávanie, networking a podporu inovácie.

  Kto sa môže prihlásiť?

  Vítaní sú účastníci všetkých akademických a profesných zameraní. Projektoví manažéri, IT špecialisti, dátoví analytici, marketéri, podnikatelia, inovátori a študenti, ktorých zaujímajú technológie a životné prostredie.

  Odporúčame sa registrovať už v tímoch, 2-5 členných, pred hackathonom. Každý účastník sa musí zaregistrovať osobitne, s tým, že uvedie meno tímu, ktorého je súčasťou. Rôznorodosť tímu prispieva ku kreativite riešenia.

  Môžem sa prihlásiť ak nemám tím?

  Na Climathon sa môžeš prihlásiť aj ako jednotlivec. Posnažíme sa ti nájsť vhodný tím a spojíme ťa s ostatnými, ktorí si tiež hľadajú tím.

  Kick off event pre účastíkov a záujemcov Climathonu sa bude konať 11.10.2023 o 18.00. Na tomto krátkom podujatí získaš unikátnu možnosť dozvedieť sa viac o výzvach Climathonu priamo od odborníkov, získať odporúčania alebo inšpirácie pre smerovanie vašich riešení a pýtať sa svoje doplňujúce otázky. Zároveň budeš mať možnosť stretnúť ďalších „hackerov“ a postaviť alebo rozšíriť svoj tím na podujatie.

  Dokedy sa môžem registrovať?

  Na Climathon sa môžete prihlásiť ako tím do 18. októbra 2023 alebo do naplnenia kapacity.

  Pre jednotlivcov bez tímu je termín registrácie jeden deň pred Kick off podujatím 10. októbra 2023. Na Kick off podujatí 11. októbra 2023 budú mať možnosť spoznať ďalších účastníkov a vytvoriť si tím.

  Čo je Kick-off podujatie?

  Kick-off je začiatočné podujatie, ktoré slúži na oficiálne zahájenie hackathonu a pripravenie účastníkov na nasledujúce dni. Toto podujatie sa obvykle koná deň alebo večer pred samotným začiatkom hackathonu. Jeho cieľom je uviesť účastníkov do atmosféry hackathonu. Poskytnú sa im dôležité informácie a pokyny, umožní zoznámenie sa s ostatnými účastníkmi a taktiež sa vytvoria súťažiace tímy. Účasť na Kick-offe nie je nevyhnutná, ale je veľmi odporúčaná.

  Kde sa bude Climathon konať?

  Climathon Bratislava sa uskutoční v The Spot cowork, ktorý sa nachádza v Sky Parku.

  Adresa: Bottova 2/A, 811 09 Bratislava

  Aký bude program?

  Program podujatia bude zverejnený na tejto stránke už čoskoro.

  Aké sú ceny pre víťazné tímy?

  Každý účastník dostane na začiatku merch. Víťazné tímy sa môžu tešiť na peňažné odmeny v hodnote 10 000 € a vecné ceny od partnerov.

  Čo sa bude diať po hackathone

  Víťazné tímy budú mať možnosť sa podielať na vyvíjaní a implementácii svojich riešení v spolupráci s mestom Bratislava.

  Čo si mám so sebou priniesť?

  Na hackovanie budeš potrebovať notebook. Ak vieš, že budeš potrebovať aj iný hardware (napr.: monitor) možeš si ho so sebou priniesť. Počas Climathonu sa postaráme o tvoj pitný režim, snacky a jedlo 3x denne. Ak by si mal/a nejaké otázky, neváhaj nás kontaktovať.

  Kde sa môžem ubytovať?

  Organizátori Climathonu ti poskytujú možnosť prespania priamo v priestoroch The Spot. Jedna miestnosť bude vyhradená pre tento účel. Budeš však potrebovať karimatku a spací vak. V prípade, že sa chceš vyspať komfortne, tak si kľudne nájdi ubytovanie v blízkosti.

  Koľko sa za Climathon platí?

  Vďaka naším partnerom sa všetci zaregistrovaní účastníci môžu zúčastniť Hackathonu úplne zadarmo.

  Aký je oficiálny jazyk Climathonu?

  Všetky oficiálne časti programu budú v angličtine, ako aj finálne prezentácie riešení, ktoré budú prezentované pred porotou.

  V tímoch môžete komunikovať akýmkoľvek jazykom. S mentormi budeš môcť komunikovať v oboch jazykoch, v slovenčine a v angličtine.