Climathon Bratislava

170 účastníkov. 48 hodín. 35 nápadov.
Newsletter

Čo je to climathon?

Bratislava spolu s jej obyvateľmi už po štvrtý rok tvorí riešenia, ktoré pomáhajú nášmu mestu stať sa odolnejším na klimatické zmeny.

Climathon Bratislava je inovačné podujatie, ktoré spája skúsených mentorov, odborníkov z praxe, technických či biznisových lídrov a nadšencov z celého Slovenska.

Climathon Bratislava je súčasťou globálnej iniciatívy, do ktorej sa zapája viac ako 140 miest z 56 krajín sveta. Je zastrešený EIT Climate KIC a EIT Urban Mobility, ktoré podporujú zavádzanie inovatívnych  zelených riešení a zlepšenie kvality života v mestách v rámci EÚ.

170 účastníkov 

30 mentorov 

Riešenia reagujúce na
3 aktuálne výzvy

Ceny pre víťazov v hodnote 10,000 EUR

170 účastníkov 

30 mentorov 

Riešenia reagujúce na
3 aktuálne výzvy

Ceny pre víťazov
v hodnote 10,000 EUR

Náš cieľ je lepšia
Bratislava

Víziou mesta Bratislava je byť odolným a udržateľným mestom, ktoré poskytuje svojim obyvateľom príjemné miesto na život. V rámci výzvy Climathon sa mesto snaží zlepšiť efektívne fungovanie mestskej infraštruktúry a vytvárať služby, ktoré podporujú mestskú klimatickú rezistenciu. Inovatívne riešenia vychádzajú zo živých dát mesta a hodnotných dát partnerov, ku ktorým je možné sa dostať len počas podujatia Climathon.

Náš cieľ je lepšia
Bratislava

Víziou mesta Bratislava je byť odolným a udržateľným mestom, ktoré poskytuje svojim obyvateľom príjemné miesto na život. V rámci výzvy Climathon sa mesto snaží zlepšiť efektívne fungovanie mestskej infraštruktúry a vytvárať služby, ktoré podporujú mestskú klimatickú rezistenciu. Inovatívne riešenia vychádzajú zo živých dát mesta a hodnotných dát partnerov, ku ktorým je možné sa dostať len počas podujatia Climathon.

“Na to, aby bola Bratislava silné a udržateľné mesto pre život, musí robiť strategické rozhodnutia podložené dátami ale k tomu potrebuje aj pomoc obyvateliek a obyvateľov”

Petra Dzurovčinová,

Splnomocnenkyňa pre inovácie mesta Bratislava

“Na to, aby bola Bratislava silné a udržateľné mesto pre život, musí robiť strategické rozhodnutia podložené dátami ale k tomu potrebuje aj pomoc obyvateliek a obyvateľov”

Petra Dzurovčinová,

Splnomocnenkyňa pre inovácie mesta Bratislava

Ročníky climathonu

Téma

Výzvou druhého ročníka Climathon 2021 bolo nájdenie riešení, ktoré by z mesta Bratislava vytvorili mesto odolné voči klimatickým zmenám 

Učastníci sa mohli zamerať na rôzne oblasti ako: predikcia a vizualizácia klimatických stresorov (tepelné ostrovy, záplavy, atď.), efektívnejšie plánovanie obnoviteľných zdrojov, či optimalizácia manažmentu odpadu, verejnej dopravy a elektromobility 

Účastníci a tímy

Do výzvy sa v druhom ročníku zapojilo 120 učastníkov, z ktorých sa 50 pripojilo online a 70 bolo prítomných v moderných priestoroch coworkingu Hub-hub. Počas celého víkendu tímy pracovali na užitočných a inovatívnych riešeniach a spolu boli schopné priniesť  15  projektov, z ktorých si porota vybrala najkvalitnejšie 3. Tímy mali pri tvorbe riešení k dispozícií reálne dáta od mesta Bratislava, Swiss Re a od spoločností Solargis, Meteomatics, ZSE a mestkeho podniku OLO.  

Mentori

Aj tento ročník spravádzali zúčastnené tímy skúsení mentori z rôznych oblastí od energetiky, dopravy, technológií a životného prostredia. Tento rok bolo prítomných viac ako 25 mentorov a spolu s účastníkmi kreovali myšlienky, ktoré tímy pretavili do funkčných riešení.  

Hlavné mesto: Ivana Maleš, Eva Streberová, Petra Dzurovnčinová, Martin Vavrek

Swiss Re: Uwe Nagel, Lukáš Csóka, Jakub Ševcech 

ZSE: Marek Tomeš, Miroslav Bištuť, Rastislav Žembery, 

Ďalší mentori: Guido Oswald, Pavol Magic, Vladimír Klimant, Marek Lavčák, Michal Laco, Martin Veselý, Kai Pham a ďalší  

Výherné riešenia

Viťazný tím KANthon vytvoril riešenie v podobe porovnávača, vďaka ktorému je možné vyhodnocovať dĺžku cesty autom v porovnaní s MHD medzi rôznymi miestami v Bratislave. Vďaka dátam v porovnavači je možné zistiť, cez ktoré trasy sa oplatí ísť MHD a cez ktoré autom. 

Na druhom mieste sa umiestnil tím Ecothusiast, ktorý vytvoril nástroj schopný identifikovať prítomnosť tepelných ostrovov v rôznych častiach mesta na základe viacerých faktorov. Benefitom pre mesto je zistenie zmeny teploty po výsadbe zelene na konkrétnych uliciach.  

Tretie miesto zaujal tím UnderBranc s nápadom, ktorý zefektívňuje zber odpadu. Pomocou aplikácie umožňuje obyvateľom jednoducho oznámiť kedy je smetný kôš naplnený.  

Záznam

Témy

V rámci prvého ročníka Hl.mesto Bratislava definovalo 2 výzvy, s ktorými sa účastníci Climathonu museli počas 48 hodín popasovať.  

1. Ako motivovať občanov a zapojiť ich do procesu premeny Bratislavy na mesto odolné voči klimatickej zmene?  

2. Ako zvýšiť využívanie mestskej dopravy a ekologických alternatív transportu v meste? 

  Účastníci a tímy

  V prvom ročníku sa do hľadania riešení zapojilo 150 účastníkov z 8 krajín, ktorí boli zadelení do tímov po 3-7 účastníkoch. Počas víkendu účastníci prišli s 25 výslednými projektmi, z ktorých ti najlepšie boli pilotne nasadené a otestované v meste.

  Mentori

  Počas práce na technologických riešeniach mali tímy k dispozícií  26 skúsených mentorov z rôznych oblastí, od dátovej analytiky, dopravy, energetického sektora či klimatológie. Vďaka ich expertízam a skúsenostiam v obore, dokázali účastníkom pomôcť vytvoriť realizovateľné a životaschopné projekty. 

  Hlavné mesto: Headliner: Eduar Donauer, Milota Sidorová, Pavol Škápik, Tomáš Peciar, Petra Dzurovčinová

  Swiss Re: Headliner: Lukáš Csóka, Uwe Nagel, Alicia Montoya, Jakub Ševcech 

  Ďalší mentori: Vladimír Klimant, Matej Gálik, Adrián Gubčo, Pavol Magic, Pavol Vančo, Andrej Garaj, Kristína Korčeková, Marcel Klimo, Ján Búza, Heliodor Macko 

  Výherné riešenia

  Holandská spojka – Víťazný nápad, ktorý ponúka mestám a obyvateľom dáta o prehrievaní jednotlivých lokalít mesta. Spolu s týmto riešením ponúka, Holandska spojka konkrétne spôsoby akým prehrievanie dokáže samospráva zamedziť (rozširovanie zelene). V aplikácií je možné vidieť, aké dopady budú mať odporúčania na teplotu v danej lokalite.  

  Víťazný projekt študentskej kategórie Swiss Re Students prišiel s nápadom, ktorý vďaka strojovému učeniu pomáha predpovedať meškania mestskej dopravy a zvyšuje spoľahlivosť prichodu vozidiel MHD načas. Využívaním dát o meškaní spojov z predchádzajúcich mesiacov, dokáže systém tento čas v dopravnej špičke znížiť až o 47%. Táto služba by mala byť integrovaná do štandardnej mobilnej aplikácie dopravného podniku.  

  Ďalšie ocenené riešenia: 

  Hlavná kategória 

  Clima-x – crowdfundingová platforma v rámci ktorej je môžné zaokrúhliť sumu za svoj nákup a ňou podporiť zelené mestské projekty.  

  Študentská kategória 

  Projekt tímu City Intelligence Lab ponúka nápad vo forme aplikácie pre bicyklistvo a chodcov, ktorá dokáže vypočítať ich trasu tak, aby sa vyhli možnému dažďu. V Bratislave má tento nápad veľký potencial, pretože tu prší takmer 30% dní v roku. 

  Špeciálne ocenenie Geo-Idea Special Prize 

  Získalo riešenie GOOD ponúkajúce analytický web, ktorý integruje a vyhodnocuje dáta zo zelených mestských oblastí a modeluje ich dopad na znečisťenie ovzdušia. Magistrátu hl. Mesta to môže pomôcť pri kvalitnejšom rozhodovaní.  

  Záznam

  Téma

  Na treťom ročníku Climathon Bratislava tímy vytvárali inovatívne technologické riešenia, ktoré majú za cieľ zlepšovať život v meste a zmierňovať dopady klimatickej zmeny.

  Účastníci mali na výber tri výzvy: ako optimalizovať mestské služby v prípade extrémneho počasia a klimatických udalostí, ako môže byť mesto lepšie pripravené na očakávané dlhodobé zmeny klímy, a tiež ako môžu občania pomôcť mestu v boji proti zmene klímy.   

  Účastníci a tímy

  Do Climathonu 2022 sa zapojilo 200 ľudí a účastníci sformovali 29 tímov. Tímy pracovali celých 48 hodín v moderných priestoroch coworkingu Hub-Hub. Na konci víkendu bolo pripravených 23 riešení, z ktorých odborná porota ocenila 3 najkvalitnejšie. Účastníci Climathonu mali exkluzívny prístup k dátam od spoločnosti IBL Software Engineering, s ktorými mohli pracovať a zaistiť tak väčšiu relevantnosť ich riešení.  

  Výherné riešenia

  Víťazný tím Acropolis prišiel s nápadom ako optimalizovať a zlepšiť reakciu mesta na extrémne výkyvy počasia ako sú napríklad nárazové dažde alebo záplavy. 

  Druhé miesto získala skupina inovátorov s názvom Dapper, ktorá ponúkla riešenie na optimalizáciu údržby ciest s využitím identifikácie kritickej infraštruktúry.  

  Na treťom mieste sa umiestnil tím Drevokocúr, ktorý predstavil riešenie na zefektívnenie verejnej dopravy vďaka identifikácii trás, ktoré ľudia najčastejšie využívajú. 

  Mentori

  Počas víkendu mali tímy k dispozícii viac ako 30 mentorov, s ktorými konzultovali svoje riešenia a postupy. Mentori odovzdávali účastníkom cenné skúsenosti a znalosti z oblastí dátovej analytiky, dopravy, inovácii, digitálnych služieb, či klímy a životného prostredia.

  CHIEF INNOVATION OFFICER IN THE CITY OF BRATISLAVA

  Petra Dzurovčinová

  ENVIRONMENT SPECIALIST AT THE METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Eva Čulová

  CIRCULAR ECONOMY EXPERT AT BRATISLAVA

  Ivana Maleš

  CHIEF TECHNOLOGY OFFICER AT BRATISLAVA

  Martin Vavrek

  SENIOR SCRUM MASTER AT SWISS RE

  Matej Gálik

  HEAD OF DATA FOUNDATIONS AT SWISS RE

  Lukáš Csóka

  DATA SCIENTIST AT SWISS RE

  Jakub Ševcech

  DIGITAL PRODUCT MANAGER AT BRATISLAVA

  Mária Kostická

  ASSOCIATE PARTNER AND INNOVATION EXPERT AT CIVITTA

  Michal Laco

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Martina Mihalkovičová

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Slavo Oslej

  ARCHITECT AND BACK-END DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Lukáš Polesňák

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Zuzana Sidorová

  BUSINESS DESIGNER AT THE OFFICE OF THE CHIEF INNOVATION OFFICER SR

  Lucia Ciranova

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Jakub Hrubý

  CO-FOUNDER AT KLÍMA ŤA POTREBUJE

  Jakub Hrbáň

  ARCHITECT AND BACK-END DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Martin Pinter

  PROJECT MANAGER AT CIVITTA

  Martin Veselý

  PROJECT MANAGER FOR GREEN ECONOMY

  Kristína Korčeková

  GEOICT & ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE COORDINATOR AT MINISTRY OF ENVIRONMENT

  Martin Tuchyňa

  INNOVATION CONSULTANT

  Baška Klimek

  MACHINE LEARNING AT METEOPRESS

  Matej Choma

  HEAD OF IT OPS AT BRATISLAVA

  Rudolf Grujbár

  DEVELOPER AT BRATISLAVA

  Adam Grund

  DIGITAL SERVICES EXPERT AT BRATISLAVA

  Sabina Hrabinová

  ENVIRONMENT SPECIALIST AT THE METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Jana Božanová

  INNOVATION CONSULTANT AT CIVITTA

  Anna Pastoreková

  CO-FOUNDER & PARTNER CIRCULAR ECONOMY TRANSITION AT MISSIONC

  Andrea Orsag

  ASSISTANT PROFESSOR AT PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

  Miloslav Michalko

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER & OWNER OF IBL SOFTWARE ENGINEERING

  Michal Weis

  CHIEF TECHNOLOGY OFFICER AT IBL SOFTWARE ENGINEERING

  Jozef Matula

  GIS ANALYST AND URBAN PLANNER AT METROPOLITAN INSTITUTE OF BRATISLAVA

  Martin Jancovic

  ROAD MAINTANANCE AT BRATISLAVA

  Michal Lisinovič

  HEAD OF STRATEGY AND PROJECTS DEPARTMENT AT BRATISLAVA

  Viera Sláviková

  CLIMATE POLICY AT BRATISLAVA

  Adela Syslová

  Záznam

  Fotografie

  ​Pripravujeme. Viac info čoskoro.

  Vyplňte predregistračný formulár a zapíšte si 20-22.10.23 do kalendára 😊

  Tešíme sa na Vás!

  Čo sa deje po climathone?

  Víťazný projekt

  Tvorba pilotnej
  verzie a testovanie

  Zapracovanie pripomienok

  Tvorba služby
  a jej implementácia

  Zapojte sa do ďalšieho ročníka

  Zostaňte informovaní o všetkých podrobnostiach Climathonu 2023.

  Zapojte sa do ďalšieho ročníka

  Zostaňte informovaní o všetkých podrobnostiach Climathonu 2023.

  Partneri

  Podporovatelia

  Často kladené otázky

  Čo je Climathon Bratislava 2022?

  Climathon Bratislava je najväčšie inovačné podujatie, ktoré spája skúsených mentorov, odborníkov z praxe, technických či biznisových lídrov a nadšencov z celého Slovenska. 

  Bratislavský Climathon je súčasťou globálnej iniciatívy, do ktorej sa zapája viac ako 140 miest z 56 krajín sveta. Climathon je podporovaný EIT Climate KIC, ktorý sa venuje zavádzaniu inovatívnych zelených riešení v rámci EÚ. 

  Kto sa môže prihlásiť?

  Vítaní sú účastníci všetkých  akademických a profesných zameraní. Projektoví manažéri, IT špecialisti, dátoví analytici, marketéri, podnikatelia, inovátori a študenti, ktorých zaujímajú technológie a životné prostredie.   

  Odporúčame sa registrovať už v tímoch, 2-5 členných, pred hackathonom. Každý účastník sa musí zaregistrovať osobitne, s tým, že uvedie meno tímu, ktorého je súčasťou. Tímy by mali byť rôznorodé.   

  Môžem sa prihlásiť ak nemám tím?

  Na hackathon sa môžeš prihlásiť aj ako jednotlivec. Posnažíme sa ti nájsť vhodný tím a spojíme ťa s ostatnými, ktorí si tiež hľadajú tím 

  Kde sa bude hackathon konať?

  Climathon Bratislava sa uskutoční v Hub Hub Twin City C. 

  Adresa: Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava 

  Aký bude program?

  Program podujatia bude zverejnený na tejto stránke čoskoro. 

  Aké sú ceny pre víťazné tímy?

  Peňažná odmena a balíček od partnerov.

  1. miesto: 5,000 EUR, 2. miesto: 3,000 EUR, 3. miesto: 2,000 EUR. 

  Čo sa bude diať po Climathone?

  Víťazné tímy budú mať možnosť sa podielať na developovaní a implementácie svojich riešení v spolupráci s mestom Bratislava. 

  Kde sa môžem ubytovať?

  Organizátori Climathonu neposkytujú ubytovanie účastníkom. V prípade, že sa chceš komfortne vyspať, Climathon sa uskutoční v HubHube pri v centre, tak si kľudne nájdi ubytovanie v ich blízkosti.  

  Čo si mám so sebou priniesť?

  Na hackovanie budeš potrebovať notebook. Ak vieš, že budeš potrebovať aj iný hardware (napr.: monitor) možeš si ho so sebou priniesť. Počas hackathonu sa postaráme o tvoj pitný režim, snacky a jedlo 3x denne. Ak by si mal/a nejaké otázky, neváhaj nás kontaktovať. 

  Koľko sa za Climathon platí?

  Vďaka naším partnerom sa všetci zaregistrovaní účastníci môžu zúčastniť Hackathonu úplne zadarmo