Dajte nám vedieť ak nastal kvôli stavebným prácam vo verejnom priestore nejaký problém. Neboli dodržané povinnosti, či vzniká riziko vo verejnom priestore alebo na vozovke?

V prípade, že vami nahlásený problém nie je možné riešiť zo strany Magistrátu, podnet posunieme na príslušnú mestskú časť, alebo kontaktujeme zodpovednú spoločnosť.

Problémom pri realizácií rozkopávok, stavebných prác či opráv sa snažíme predchádzať aj tvorbou manuálov, štandardov a princípov. Pozrite si Manuál verejných priestorov vypracovaný Metropolitným inštitútom, či Technické listy mesta Bratislava.

  p

  Aktuálne prebieha zimná uzávera od 15.11. do 15.3.

  Informácie o dopravných povoleniach Cestného správneho orgánu

  Zistite, ktoré cestné komunikácie patria pod správu hlavného mesta Bratislavy.

  Našli ste poškodené dopravné značenie či odpadkový kôš? Nahláste nám rýchly zásah.

  Údržba a čistota mesta sú jeho dôležitou súčasťou, o ktorú sa stará Komunálny podnik Bratislavy.

  ©2023 Hlavné mesto Bratislava Vytvorili Inovácie mesta Bratislava