Dajte nám vedieť, ak kvôli stavebným prácam vo verejnom priestore nastal problém.

Neboli dodržané povinnosti? Alebo vzniká vo verejnom priestore/na vozovke/na cyklotrase riziko?

Podnety nahlásené cez tento formulár rieši priamo Referát kontroly, Oddelenia dopravných povolení. Vďaka tomu je možné rýchlo a efektívne reagovať na problém, ktorý vznikol v súvislosti so stavebnými prácami, a zabezpečiť jeho nápravu. 

Nahlasujte, prosíme, len podnety týkajúce sa stavebných prác vo verejnom priestore. Iný druh podnetov môžete nahlásiť cez portál Odkaz pre starostu alebo emailom [email protected].


  Verejný priestor - Americké námestie

  Problémom pri realizácií rozkopávok, stavebných prác či opráv sa snažíme predchádzať aj tvorbou manuálov, štandardov a princípov. Pozrite si Manuál verejných priestorov vypracovaný Metropolitným inštitútom, či Technické listy mesta Bratislava.

  Problémom pri realizácií rozkopávok, stavebných prác či opráv sa snažíme predchádzať aj tvorbou manuálov, štandardov a princípov. Pozrite si Manuál verejných priestorov vypracovaný Metropolitným inštitútom, či Technické listy mesta Bratislava.

  Verejný priestor - Americké námestie

  Informácie o dopravných povoleniach Cestného správneho orgánu hlavného mesta

  Zistite, ktoré cestné komunikácie patria pod správu hlavného mesta Bratislavy.

  Našli ste poškodené dopravné značenie či odpadkový kôš? Nahláste nám rýchly zásah.

  Údržba a čistota mesta sú jeho dôležitou súčasťou, o ktorú sa stará Komunálny podnik Bratislavy.

  ©2024 Hlavné mesto Bratislava Vytvorili Inovácie mesta Bratislava