späť na stránku dotácie

Dotácia na kontajnerové stanovištia

Bratislava poskytuje dotáciu na vytvorenie kvalitných a estetických kontajnerových stanovíšť podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Výška dotácie je v roku 2024 5000 €. K dispozícii bude do vyčerpania prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.

Jednou z podmienok získania dotácie, je preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemku. V prípade, že sa jedná o pozemok hlavného mesta alebo príslušnej mestskej časti, je potrebný prenájom pozemku pre účely výstavby kontajnerového stanovišťa.

Žiadať o dotáciu je možné len v prípade vlastníckeho vzťahu k pozemku alebo už existujúceho nájmu a to do 30. septembra 2024.

Viac informácií o dotácií

  Informácie o stanovišti


  NovéRekonštrukciaNahradenie


  ÁnoNie


  Napríklad: 2x 1100l nádoba na komunálny odpad, 1x 240l nádoba na plast, 1x 240l nádoba na papier a 1x 240l nádoba na sklo (mimo stanovišťa).


  ÁnoNie


  ÁnoNie


  ÁnoNie

  Umiestnenie  Číslo parcely a bližšie informácie k pozemku a jeho vlastníkom nájdete na katastrálnej mape ZBGIS. https://zbgis.skgeodesy.sk/mapka/sk/kataster?pos=48.146881,17.150687,13  Informácie o žiadatelovi

  Prílohy

  V snímke musí byť presne zakreslené navrhované umiestnenie kontajnerovým stanovišťom zodpovedajúce jeho rozmerom s rozmermi odstupov od okolitých budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplotení, zábradlí, prístreškov MHD a pod.

  Stavebná dokumentácia je v každom prípade predkladaná aj stavebnému úradu k ohláseniu drobnej stavby) upozornenie: aj pri výbere novej projektovej dokumentácie musia byť dodržané vyššie uvedené podmienky, vychádzajúce z manuálu kontajnerových stanovíšť.  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Maximálna veľkosť všetkých príloh je 25 MB. V prípade, že potrebujete nahrať väčšie prílohy, využite služby pre nahranie a zdieľanie väčších súborov a odkaz vložte do komentáru k žiadosti, alebo nás kontaktujte na adrese [email protected].

  ©2024 Hlavné mesto Bratislava Vytvorili Inovácie mesta Bratislava