Zapojte sa

Vďaka inováciám, technológiám a novým postupom sa snažíme zlepšiť každodenný život v Bratislave, ako aj fungovanie Magistrátu. Pomôžte nám zapojením sa do jedného z našich testovaní alebo výziev.

Naším cieľom je priniesť Bratislavčankám a Bratislavčanom lepšie digitálne služby. Predstavte si dostupnejšiu Wi-Fi, kvalitnejšie informácie o doprave a zmenách v meste, možnosť vybaviť veci efektívnejšie online, alebo zapojiť sa vo svojom okolí. To všetko môžete vytvárať spolu s tímom inovácií. 

Aktuálne testujeme

Zlepšovanie mestského webu a elektronických služieb

Bratislavčania si zaslúžia webovú stránku s dostupnými informáciami a ľahko prístupnými elektronickými službami. Pomôžte nám ich zlepšiť. Zapojte sa do zlepšovania webovej stránky a elektronických služieb hlavného mesta. 

Rozhovor, testovanie prototypu

Modernizácia digitálnych služieb Mestskej knižnice Bratislava.

Mestská knižnica je tu pre všetkých obyvateľov a partnerov pôsobiacich v hlavnom meste. Jej cieľom je neustále zlepšovať knižnú ponuku a služby poskytované priamo na mieste alebo v digitálnom prostredí. Zapojte sa do aktuálneho výskumu a pomôžte nám vytvárať kvalitnejšiu MKB.

Osobný hĺbkový rozhovor do 30 min.