Zapojte sa

Vďaka inováciám, technológiám a novým postupom sa snažíme zlepšiť každodenný život v Bratislave, ako aj fungovanie Magistrátu. Pomôžte nám zapojením sa do jedného z našich testovaní. 

Aktuálne testujeme

Inovatívne platobné riešenia na letných kúpaliskách

Cieľom tohto testovania je nájsť vhodné platobné riešenia pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy, ktorí využívajú, alebo v budúcnosti chcú využívať letné kúpaliská.  Pomôže nám overiť funkčnosť a jednoduchosť nášho riešenia, ktoré budeme na základe spätnej väzby od Vás upravovať, aby sme navrhli čo najjednoduchší a najdostupnejší online nákup lístka na letné kúpaliská.

apríl – máj
Video hovor 

Kontaktujte sa s inovačným tímom

Napíšte nám, zavlojate alebo nás navštívte osobne.

Spracovanie osobných údajov