Vitajte, Magistrát
hlavného mesta Bratislavy

Úradná tabuľa

Nájdite aktuálne informácie, dokumenty a oznámenia o činnostiach samosprávy.

Mestské zastupiteľstvo

Informácie a činnosti zákonodarného orgánu mestskej samosprávy, mestskom parlamente.

PAAS – parkovací asistent

Informácie o regulovanom parkovaní, zónach a ich značení, postup ako získať parkovaciu kartu alebo zaplatiť parkovné.

Mapy a územný plán

Mapy dopravy, zelene, školstva, uzemný plán, priestorové dáta mesta a geoportál.

Bratislavské konto

Váš osobný účet, kde nájdete rôzne mestské služby na jednom mieste.

Kontakty

Nájdite kontakty a adresy oddelení a referentov Magistrátu a mestských organizácií.

Podujatia v meste

Informácie o najnovších podujatiach v Bratislave.

Turistom v hlavnom meste

Spoznajte Bratislavu, jej pamiatky, zákutia a zaujímavosti.