Prípadové štúdie

Online nákup lístkov na letné kúpaliská

Prečítajte si prípadovú štúdiu o tom, ako sme vytvorili spolu so STARZ webovú stránku na nákup lístkov. Mestské kúpaliská sú tak modernejšie a ich návštevníci už nemusia čakať v radoch.

Online nákup lístkov na letné kúpaliská

Prečítajte si prípadovú štúdiu o tom, ako sme vytvorili spolu so STARZ webovú stránku na nákup lístkov. Mestské kúpaliská sú tak modernejšie a ich návštevníci už nemusia čakať v radoch.

Koncepcie

Koncepcia mestských inovácií

Účelom tohto dokumentu je definovať ciele Bratislavy spojené s inováciami a nastaviť a vybudovať nástroje a procesy, ktoré prispejú k definovaným cieľom. Chceli by sme počuť Váš názor. Vaše postrehy nám môžete zaslať po vyplnení formulára pod dokumentom. Tešíme sa na Vašu spätnú väzbu.

Koncepcia mestských inovácií

Účelom tohto dokumentu je definovať ciele Bratislavy spojené s inováciami a nastaviť a vybudovať nástroje a procesy, ktoré prispejú k definovaným cieľom. Chceli by sme počuť Váš názor. Vaše postrehy nám môžete zaslať po vyplnení formulára pod dokumentom. Tešíme sa na Vašu spätnú väzbu.