Bratislavský
hackathon

Viac ako 150 ľudí v 26 tímoch sa zapojilo do vymýšľania spôsobov, ako pomôcť Bratislave pripraviť sa na klimatické zmeny. Počas 48-hodinového virtuálneho podujatia Climathon vzniklo 25 riešení, ktoré by mohli pomôcť Bratislave v oblasti dopravy a klímy. Víťazné riešenie ponúka obyvateľom možnosť podieľať sa na zmierňovaní prehrievania mestských častí. Climathon, ktorý je súčasťou globálnej iniciatívy, organizovali Magistrát hl. mesta Bratislavy, európska organizácia podporujúca zelené technológie EIT Climate-KIC, konzultačná spoločnosť Civitta a HubHub coworking. Hlavným partnerom bola zaisťovacia spoločnosť Swiss Re.

Výzvy hackathonu

Bratislava odolnejšia klimatickým zmenám

Využívanie verejnej dopravy a alternatív ekologickej mobility

Výsledky hackathonu

Počas víkendu zapojené tímy vytvorili celkovo 25 projektov zameraných na zmiernenie dopadov klimatických zmien v Bratislave. Porota pri výbere víťazných riešení posudzovala nasledovné kritéria: či prispieva k riešeniu problémov mesta, či sa riešenie dá reálne nasadiť, jeho užitočnosť a inovatívnosť. Všetky predstavené projekty spája dôraz na využívanie dát a zapojenie obyvateľov.

Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 500 ľudí z celého sveta. Podujatie spojilo biznis lídrov, mládež, hackerov, akademikov, študentov a odborníkov pri hľadaní riešení v oblasti zmierňovania dopadov klimatických zmien.

„Tímom sme sprístupnili reálne dáta o meste. K dispozícii mali informácie o využívaní električiek, bus pruhov a Slovnaft bajkov v roku 2019 a tiež dáta získané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sme radi, že tímy tieto dáta využili a prišli s naozaj využiteľnými nápadmi, ktoré mestu a jeho obyvateľom môžu pomôcť. S jednotlivými účastníkmi Climathonu plánujeme ďalej ich koncepty rozvíjať, pilotne testovať a perspektívne nasadiť do praxe,”

Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa hlavného mesta pre inovácie.

Výsledky hlavnej kategórie

1. Víťazný nápad s názvom Holandská spojka prináša municipalitám aj obyvateľom dáta o tom, ako sa prehrievajú jednotlivé lokality mesta. Spolu s tým im ponúka konkrétne spôsoby, ako toto prehrievanie znížiť, napríklad rozširovaním existujúcej zelene v okolí. V aplikácii zároveň vidia, aký dopad budú mať jednotlivé kroky na zníženie teplôt v danej lokalite.

2. Nápad s menom Clima-x je crowdfundingová platforma, v ktorej ľudia môžu zaokrúhliť svoj nákup, a podporiť tým zelené mestské projekty vo svojom okolí.

3. Tretie miesto v hlavnej kategórii získal projekt tímu Swiss Re Students s nápadom predpovedať meškanie mestskej dopravy.

Výsledky študenstskej kategórie

1. Tím Swiss Re Students s nápadom, ktorý vďaka strojovému učeniu pomáha predpovedať meškanie mestskej dopravy a zvyšuje spoľahlivosť príchodu vozidiel MHD načas. Vďaka využitiu dát o meškaní spojov z predchádzajúcich mesiacov, vie systém tento čas v dopravnej špičke znížiť až o 47 %. Služba, ktorá by mala byť integrovaná do štandardnej mobilnej aplikácie dopravného podniku, ponúkne cestujúcim v prípade meškania spojov alternatívnu trasu.

2. Tím City Intelligence Lab priniesol nápad aplikácie pre bicyklistov a chodcov, ktorá vypočíta ich trasu tak, aby sa vyhli dažďu. Tento nápad má veľký potenciál v Bratislave, kde prší 20 až 30 % dní v roku.

Partneri hackathonu